21 години Американска търговска камара в България АмЧам

 • Обединява над 320 мултинационални и български фирми
 • Официален представител за България на Търговската камара на САЩ
 • Член на Европейския съвет на Американските търговски камари
 • Платформа за диалог с институциите
 • Комитети и работни групи за насърчаване на законови промени, обмяна на опит и добри практики

Приоритети през 2016 г.:

 • Подобряване на регулаторната среда за повече бизнес възможности и привличане на чуждестранни инвестиции
 • Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение (TTIP) и ползите за България
 • Бизнес етика и върховенство на закона като противодействие на корупцията
 • Регионални бизнес мисии
 • Нова АмЧам уеб платформа в помощ на бизнеса

Нашите събития:

 • Конференции и семинари
 • Публични работни срещи с представители на правителството и бизнеса
 • Събития със социална кауза за финансова подкрепа на младежи в неравностойно положение
 • Бизнес коктейли за промотиране на фирми, продукти и услуги
 • Спортни събития

Браншови комитети и работни групи към АмЧам:

 • Комитет по данъци и финанси
 • Комитет по енергетика и минерални ресурси
 • Комитет по здравеопазване
 • Комитет по обществени поръчки и еврофинансиране
 • Комитет по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност
 • Комитет по управление на качеството

Издания:

Ежеседмичен електронен бюлетин “AmCham Weekly News”
Двумесечно списание “AmCham Bulgaria” http://amcham.bg/amcham-magazine/
Годишен бизнес справочник “AmCham Yearbook”
Електронно издание “Visit Europe”

Visit Europe Guide

j20160325-178 j20160325-095
j20160325-075 
j20160324-082 _DSC9369_1