AmCham Media Club

Прессъобщение

Уважаеми гости,

Днес, 14 март, 2002, в Чешкия културен център, се учреди Медиен клуб на Американска търговска камара в България (AmCham Media Club). Целта на клуба е да предостави възможност за регулярни срещи на представителите на българските медии и компаниите членки на Камарата. Ежемесечно ще се организират дискусии на теми предложени от самите журналисти. Гости говорители на учредителната среща са Г-н Алън Парсънс, bTV, и Г-н Иво Прокопиев, Капитал. Водещ на дискусията е Г-н Максим Бехар, М3 Communications Group, Inc. Ръководената от него компания е и съорганизатор на инициативата.

Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е доброволна независима организация с идеална цел. През последните няколко години тя се открои като една от най-широките и най-влиятелните асоциации на представители на чуждестранни компании в страната. Целите на камарата са да подпомага развитието на бизнеса на своите над 190 компании членки, да защитава стандартите на бизнес етиката и да поддържа добри контакти между бизнес обществото и официалните среди в България и САЩ. Камарата е официален представител за България на Търговската камара на САЩ и член на Европейския съвет на Американските търговски камари.

М3 Communications Group, Inc. е частна компания основана през 1984 година и предназначена да работи предимно с чуждестанни фирми или фирми с чуждестранно участие. Основните и дейности са: публични комуникации, връзки с обществеността, реклама, дизайн, печатни услуги, насърчаване на продажбите, медия планиране и Интернет услуги. Компанията е част е международната PR верига Hill & Knowlton Inc., която съществува от 1927 година и има 67 офиса в 34 страни.


За повече информация:

Американска търговска камара в България, тел. 981 5950 или 981 4340

M3 Communications Group, Inc. тел: 951 6775 или 953 0636