ИТ Обучението: Какво прави България за своята младеж днес

24.01.2003

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРЕСАТА

От името на Американската Търговска Камара в България, Microsoft, Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии,” предаване Хай-Тек на Нова Телевизия, имаме удоволствието да ви поканим на:

Дискусия на тема:

ИТ Обучението:

Какво прави България за своята младеж днес

Дискусията ще бъде посветена на това, което може да се направи за да се осигурят на днешните деца професионалните възможности, които те заслужават. Сред темите, които ще бъдат обсъдят са: компютърните съоръжения в образователните институции, наличността на програми за образование по информационни технологии в българските училища и университети, присъствието на квалифицирани преподаватели, финансирането на образованието на ИТ специалисти, както и по-широкото разпространение на ИТ технологии и образование.

Говорители на дискусията ще бъдат:

* Владимир Атанасов, Министър на Образованието и Науката

* Лидия Шулева, Министър на Труда и Социалната Политика

* Иван Юхновски, Председател на Българската Академия на Науките

* Проф. Боян Биолчев, Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”

BG Network Group е новото име на ИТ инициативата известна като First Tuesday. BG Network Group наследи мрежата от контакти, опита и стила на First Tuesday – водещото ИТ събитие в България в периода 2000-2002.

Събитието ще се състои днес, 24 януари, от 17.30 в зала Средец на Хотел Шератон.

Американската Търговска Камара в България благодари на спонсорите Microsoft и Агенцията “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии.”