Позиция на Американската търговска камара в България по приватизацията на Българската телекомуникационна компания (БТК)

София, 2 Юни 2003 г.

Комисията за делови отношения с държавните институции на Американската търговска камара в България обсъди последните развития в приватизацията на Българската телекомуникационна компания (БТК). От името на Камарата, комисията реши да изрази силното си безпокойство по този въпрос.

Когато чуждестранни инвеститори обмислят участието си в приватизация или инвестиция, в една развиваща се държава, те търсят няколко неща: прозрачна процедура подсигурена със силата на закона, гаранции срещу политическа намеса и необходимото законодателство, за да се осигури разумна възвръщаемост на инвестицията.

На свой ред държавата трябва да привлича най-добрите инвеститори с почтена репутация, за да избегне клопките, на които се натъкнаха други страни в условията на преход. Американските финансови институции са обект на най-високи стандарти на надзор и работят при най-завишени изисквания за почтеност и неподкупност.

Приватизацията на БТК, в която участва и финансова институция от САЩ, до скоро бе разглеждана като прозрачна и справедлива. Този извод бе потвърден и след осъществения съдебен контрол от страна на българската съдебна система, както и от полученото предварително одобрение от министерствата на отбраната и вътрешните работи.

Последвалите развития и особено отхвърлянето в последния момент на сделката, по която се водиха преговори в продължение на месеци, изпратиха погрешни сигнали към потенциалните инвеститори – най-вече тези от САЩ.

Анулирането на една справедлива и открита процедура не е от полза за България, то нарушава стабилния международен имидж на страната. Аргументът, че една друга американска инвестиционна компания подкрепя друга оферта, показва неразбиране на същността на въпроса. Инвеститорите имат нужда от сигурност. Те ще инвестират другаде, ако установят, че една сделка, в която са вложили милиони долари, месеци преговори и постигнали договореност, в края на краищата може безпричинно да бъде развалена.

Въпреки че вредата нанесена върху българския имидж в следствие развитието на приватизацията на БТК не може да бъде лесно поправена, Камарата подчертава загрижеността си по този въпрос и призовава правителството да провежда бъдещите приватизационни процедури по прозрачен, справедлив и предсказуем начин от началото до края.