Кръгла маса “Мерки за подобряване на Търговския регистър”

Американска търговска камара в България в партньорство с БСК, БТПП и КРИБ събират представителите на бизнеса на кръгла маса

Мерки за подобряване на Търговския регистър

Варна, Клуб на Стопанския деятел, ул. “”Драгоман”” 25

в сряда, 28 октомври 2009 г.

Повече информация:Press_release_Commercial_Registration_Varna