Кръгла маса за обсъждане на мерки за подобряване на Търговския регистър Стара Загора

Уважаеми колеги,

Американската търговска камара в България в партньорство с Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България организират кръгла маса за обсъждане на мерки за подобряване на Търговския регистър. Събитието е в Стара Загора на 20 ноември 2009 г. в хотел Мериан Палас от 9 до 12 часа. На дискусията са поканени представители на бизнеса и на институции от региона.

По време на кръглата маса ще се обсъдят постиженията и предизвикателствата пред търговската регистрация на компаниите в България. На форума ще се представят резултатите от анкетно проучване на агенция Маркет линкс сред бизнеса за законодателните, организационни и информационни мерки, които трябва да се предприемат за подобряване на търговската регистрация в България.

Ще бъдат обсъдени резултатите от направено проучване на удовлетвореността на бизнеса от услугите на Търговския регистър, както и независим анализ на правната уредба на търговската регистрация.

Целта на кръглата маса е да се обсъдят мерките за подобряване на работата на Търговския регистър, около които се обединява бизнеса, с оглед на предстоящите промени в Закона за Търговския регистър.

Кръглата маса е част от проекта на Американската търговска камара в България за по-голяма прозрачност и отчетност на търговския регистър, финансиран от „Фонд България” на Балканския тръст за демокрация.

Колеги,

Организаторите и Търговско-промишлена палата – Стара Загора ви канят да присъствате на срещата. Тя е открита за медиите. Пресконференция не се предвижда.

Повече за събитието и програмата за провеждането му можете да намерите на сайта на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Илко Груев

Връзки с обществеността