Прогнозите за развитието на българската икономика през 2010 г. са умерено оптимистични

Прессъобщение

Прогнозите за развитието на българската икономика през 2010 г. са умерено оптимистични

На дискусионна кръгла маса, организирана от Американската търговска камара в България, Американския университет и ИнвестНет.бг, която се проведе на 12 април 2010 г., представители на обществения и частен сектор се опитаха да определят начините за взаимодействие между държавните институции и бизнес организациите за развитие на стратегията, правната рамка и добрите практики за насърчаване на инвестиционния процес в България. Тема на къргалата маса бе: „България: Привлекателна дестинация за инвестиции”,

 

Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетика и туризма на България

„Нашите прогнози за развитието на българската икономика през 2010 г. са умерено оптимистични. България е много отворена икономика и промяната на пазарите, на които изнася, много бързо оказва влияние върху цялостното развитие на икономиката. Подобряващата се икономическа среда в глобален план вече се вижда в данните за българския износ. През януари 2010 г. износът на страната нарасна с 12,8% на годишна база. Тази тенденция следва първите положителни сигнали за растеж на износа от края на четвъртото тримесечие на 2009 г.”

Антъни Хасиотис, президент на Американска търговска камара и управител на Юробанк И Еф Джи България

„През своите 15 години дейност в България Американската търговска камара представлява лидерите на американската, българската и международната бизнес общност. Експертизата на фирмите-членове на камарата е от критична важност, за да помогне на правителството да се справи с предизвикателствата на днешния ден – борбата с корупцията, осигуряването на прозрачен процес за публично-частните партньорства, както и по-силна подкрепа за инвеститорите на пазара.

Най-важните препоръки на камарата, които с днешна дата са дори още по-наложителни, бяха написани в нашата Бялата книга през 2009 г. Сред основните препоръки в Бялата книга са: правителството да запази валутния борд, да спре забавянето и да поднови икономическия растеж, да поддържа ниски данъчни ставки, да намали дела на сивата икономика, да подобри прозрачността и прилагането на законите заради дългосрочното устойчиво развитие на страната.”

Стефан Иванов, Вицепрезидент на Американска камара управител на Ситибанк България

„До 2007г. България беше сред световните лидери по отношение на привлечените преки чуждестранни инвестиции, получавайки ежегодно инвестиции в размер на над 20% от този на брутния вътрешен продукт на страната, което беше 3-6 пъти повече в сравнение със съотношението ПЧИ/БВП в другите страни от региона, включително Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Русия, Словения, Украйна и т. н.

Повече от 60% от тези инвестиции бяха насочени към недвижими имоти и финансови институции – сектори, в които през последните две години инвестициите се свиха значително, тъй като търсенето на недвижими имоти намаля драстично и повечето банки, опериращи в България, бяха придобити от регионални или глобални финансови институции. За да развият други индустрии като двигатели на икономическия растеж на страната, правителството, Българската агенция за инвестиции, чуждестранните търговски камари и другите работодателски организации, трябва да увеличат многократно усилията си за привличане на нови инвестиции посредством предоставяне на информация, административни улеснения и стимули за потенциални нови инвеститори. Също така трябва да се ускори разрешаване на актуалните проблеми със закъснели държавни плащания, възстановяване на ДДС, забавяне на разрешителни и други затруднения за настоящите инвеститори, за да могат те да продължат да финансират и развиват проектите си в страната.”

 

За Американска търговска камара в България:

Американската търговска камара в България подпомага развитието на бизнеса на своите над 300 компании членове, като създава среда за контакти между тях, посредничи в диалога с правителството и развива икономическите връзки между България и САЩ. Камарата е официален представител за България на Търговската камара на САЩ и член на Европейския съвет на Американските търговски камари. През 2010 г. камарата навършва 15 години.

За контакти:

Ирина Бачева, Връзки с обществеността, Американска търговска камара в България, Тел: 974 27 43, Мобилен: 0889 48 60 52, e-mail: [email protected].