През 2010 г. Американската търговска камара в България навърши 15 г.

Информация за медиите

25.05.2010 г.

През 2010 г. Американската търговска камара в България навърши 15 г.

За 15 години

 Изградихме организация от над 300 американски, мултинационални и български фирми

 С нашето решително участие беше финализирана Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане през 2007 г.

 Издадохме 100 броя на списанието AmCham Bulgaria Magazine – първото англоезично списание за бизнес, издавано в България

 Предоставихме позиции и експертиза по Закона за инвестициите, Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за водите, Стратегията за устойчиво развитие на България, Правителствената програма за по-добро регулиране правата върху интелектуалната собственост, Закона за чужденците и режима за издаване на разрешителни за работа на територията на България

 Обучихме над 150 български фирми в процедурите за участие в търгове на Министерство на отбраната на САЩ и американската армия

 С наше участие беше осъществена реформата в търговския регистър, като продължаваме работата по неговото усъвършнстване с последния си проект, финансиран от „Фонд България” на Балканския тръст за демокрация

 Подготвихме Бяла книга до българското правителство с необходимите мерки за реформи, които да доведат до привличане на нови чуждестранни инвестиции, разкриване на работни места, конкурентоспособност и икономически растеж;

 Подготвихме Бяла книга за възобновяемите енергийни източници през 2009 г.

 От 2008 г. стартирахме националната кампания „Дни на доброволчеството” за подпомогане на екопроекти, социални домове, болници, училища и детски градини

Благоприятната политическа и икономическа среда в България през 1994 г. окуражава шепа ентусиасти да основат Американската търговска камара в България, известна и като Амчам. За кратко време организацията печели доверието на чуждестранни инвеститори в период, когато страната ни не е член нито на НАТО, нито на Европейския съюз. За 15 години организацията се разраства от няколко фирми-основатели до днешните 300 членове и има развита мрежа от комитети, организатор е на международни конференции и лобира в защита на интересите на своите членове.

Развитието на българо-американските икономически отношения беше подпомагано от камарата, така че през 2006 г. бившият американски посланик в България Джон Байърли обяви годината за рекордна по приток на американски инвестиции в България.

Едни от най-значимите инвестиции в този 15 годишен период са инвестициите на Ей И Ес-Марица Изток-1 за над 1 милиард евро, инвестицията на Уестингхаус в подобренията на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, Америкън Стандард в завода Видима в Севлиево, създаването на Българо-американска кредитна банка, глобалният център за доставки на Хюлет Пакард, инвестициите в образование на Майкрософт; Сиско системс; Дженеръл илектрик; Грамърси с покупката на Бизнес парк София, Тишман интернешънъл в центъра на летище София; Хилтън Интернешънъл; Крафт фудс; Макдоналдс; Нюз корпорейшън; Кока-кола.

Според статистиката на БНБ за инвестициите за периода 1996-2008 г. САЩ се нареждат на 8-мо място с обем на инвестиции от 1,753,7 милиона долара и е единствената страна в първата десетка, която не е член на Европейския съюз. Прогнозните данни на БНБ за обема на американски инвестиции през 2009 г. е за 1,569 милиона евро. Общо за 15 години американските инвестиции в България са около 3 млрд. евро. По данни на НСИ за януари-март 2009 износът ни за САЩ е за 72,9 млн. лв., а за същия период на 2010 г. е за 70,5 млн. лв. За същия период съответно вносът от САЩ е за 95,3 млн. лв., а за 2010 г. – 57,7 млн. лв.

Членовете на камарата консултираха активно преговорите със САЩ за изработването на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, която бе финализирана през февруари 2007 г.

Организацията ни се стреми да подобри диалога с държавната администрация при разработване на нормативни и стратегически документи във важни за бизнеса области. В своята Бяла книга през 2009 г. камарата отправи препоръки за устойчиво икономическо развитие на България и преодоляване на ефектите от икономическата криза. Организацията е предоставяла позиции по редица законодателни инциативи – експертиза по Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Стратегията за устойчиво развитие на България, Правителствената програма за по-добро регулиране правата върху интелектуалната собственост, Закона за чужденците и режима за издаване на разрешителни за работа на територията на България.

Камарата е официален представител за България на Търговската камара на САЩ и член на Европейския съвет на Американските търговски камари. Камарата бе отличена няколко пъти като най-добре развиваща се американска камара в Европа.

За информация: Ирина Бачева, Връзки с обществеността, Американска търговска камара в България, Тел: 974 27 43, Мобилен: 0889 48 60 52, e-mail: [email protected].

За Американска търговска камара в България:

Американската търговска камара в България подпомага развитието на бизнеса на своите над 300 компании членове, като създава среда за контакти между тях, посредничи в диалога с правителството и развива икономическите връзки между България и САЩ. Камарата е официален представител за България на Търговската камара на САЩ и член на Европейския съвет на Американските търговски камари. През 2010 г. камарата навършва 15 години.