Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България: В общата картина на Европа България стои много добре

12.12.2011, интервю за в. Класа, Автор Диана Йосифова

Правителството трябва да търси баланса между желанията на бизнеса, регулациите на европейско ниво и това какво е най-добро за България


– Г-н Георгиев, след три години на криза, какви са оценките на американския бизнес за развитието на европейската икономика и в частност на българската?

– Ако погледнем позициите на американския бизнес спрямо Европа, има бавно нарастване в обема на инвестициите. Що се отнася до България обаче, за последните три години имаме значително увеличаване на щатските капиталовложения, и то най-вече по отношение на разрастване на бизнеса на съществуващите инвеститори, и едва след това от влизането на нови играчи. Последните от своя страна се разделят на американски фирми, които изместват производства от страни от Западна Европа и на такива, които са съвсем нови за пазара. За търговския обмен между САЩ и България – все още ние повече внасяме, отколкото изнасяме към Америка.

– А какви са очакванията за следващата година?

– В общата картина на Европа България стои много добре и се оказва една от стабилните страни, независимо от малкия си пазар и това, че дълго време е била встрани от погледа на големите инвеститори. Чудеса обаче не бива да очакваме. 2012 г. при всички случаи ще бъде тежка година, но едва ли ще бъде драматично тежка. Всеки опит да се привличат чужди инвеститори обаче ще изисква двойно повече усилия. Сред предимствата ни са стабилната банкова система, данъчното облагане, работната сила. Това прави България притегателен център за чуждите фирми. Бизнесът възприема страната и откъм възможности за разширяване на пазарите към Югоизточна Европа и към Близкия изток и Русия и Украйна.

– Към кои сектори основно е насочен инвестиционният интерес и, от друга страна, кои са забележките на американския бизнес към средата у нас?

– Информационните технологии, енергетиката и аутсорсингът продължават да водят първенството. А що се отнася до втората част на въпроса – не става дума толкова за забележки, колкото за очаквания да се подобряват възможностите за обслужване на бизнеса, и то най-вече като човешки ресурси. Затова и усилията на Американската търговска камара ще бъдат насочени към подпомагане усилията за подобряване нивото на образование, т.е. университетите и средните училища да предлагат квалифицирани кадри и да посрещат нуждите на бизнеса.
Други сектори с голям потенциал са фармацията и по-специално научноизследователските дейности в областта на биотехнологиите. Всички тези браншове изискват именно такава висококвалифицирана работна ръка. От една страна, образованието се нуждае от реформи, а от друга, то се оказва и наше конкурентно предимство. По друг начин казано това е сектор, който трябва да се реформира, и следователно ще изисква инвестиции, а той след време ще се окаже ключът към успех и притегателната сила за бизнеса. България може да се възползва от потока на млади хора, който идва от съседните страни и тези от бившия СССР. За тях ние сме хубава и евтина дестинация за качествено образование. И след като завършат, същите тези хора остават тук и работят за нашата икономика. Така че, ако “уловим” и развием още повече тази тенденция, ще помогнем на страната в две посоки – ще се окаже, че е стимул за бързи реформи в образованието, и ще се компенсира недостигът на професионалисти.

– Америка е пример как бизнесът инвестира в образованието. Т.е. не пренебрегваме ли ролята на бизнеса, като оставяме всичко в ръцете на държавата?

– Реформите в здравеопазване и образование – тези най-важни социални сектори – трябва да се извършат от правителството, а бизнесът само помага. Факт е, че компаниите все по-често се ангажират с инициативи в тази посока през последните години. Най-общо казано ИТ секторът, телекомуникациите, биотехнологиите са най-силно свързани с партньорствата с университетите – само ще спомена имена като HP, Cisco, Johnson Controls, Amgen.
А когато се отчетат и още по-съществени реформи от страна на държавата, бизнесът ще стане още по-ангажиран. Подобна е амбицията и на нашата камара. Само преди месец направихме среща с четири от водещите американски университета в света. Искаме да провокираме интереса им към партньорство с българските ВУЗ-ове. Подобни инициативи носят след себе си атрактивни програми, които са бизнес и практически ориентирани. Това означава по-висока квалификация на студентите и съответно засилване на интереса на чуждите инвеститори, които ще знаят, че у нас със сигурност могат да намерят необходимите им професионалисти. Така страната ще има едно от най-силните конкурентни предимства, а не само 10% корпоративен данък и добро географско местоположение. Да не забравяме, че има и други начини за подкрепа на младите хора, които искат да учат и да се развиват. Например всяка година камарата прави традиционна благотворителна вечеря за Деня на благодарността, където събираме средства за стипендии на деца-сираци. Тази година събрахме 60 хиляди лева – една значителна сума, с която ще подкрепим ученици и студенти.

– Има ли чуваемост от страна на държавата по насоките, които се дават от бизнеса?

– Ще дам конкретен пример: на посещението ни в САЩ и срещите с университетите с нас бяха и заместник-министърът на икономиката Евгени Ангелов и зам.-министърът на образованието Петя Евтимова, което отново говори за ангажираността на администрацията. На тези срещи беше ясно демонстрирано, че за да има успешна икономика, са нужни солидна образователна система и система за насърчаване на предприемачеството и иновациите и сме доволни, че нещата, които предлагаме, се разбират от правителството и оттам имаме потвърждение, че това е пътят, по който трябва да се върви. Вярно е също, че управляващите трябва да следват и определени процедури, наложени от Брюксел, които понякога не са с динамиката, която е присъща за бизнеса, и това забавя процесите. Правителството в крайна сметка трябва да търси баланса между желанията на бизнеса, регулациите на европейско ниво и това какво е най-добро за България.
Друг пример за дилога между бизнеса и правителството са предложенията, които камарата даде по закона за насърчаване на инвестициите. Нашите идеи бяха приети и отразени. Все още текат разговори по други наши виждания, свързани със стимулирането на определени сектори.

– Бихте ли дали примери за вашите предложения?

– Създаване на стимули за създаване на нови работни места и инвестиране в нови съоръжения от страна на съществуващи и нови инвеститори и най-вече в сектори, които имат иновационна насока и висока добавена стойност.

– Икономическото министерство и БАИ готвят промени в закона за насърчаване на инвестициите, включващи бонуси за големите международни компании. Сред тях са отстъпки при осигуровките или поемане на част от наема на сградите, в които се помещават. Каква е оценката на камарата за такива мерки?

– Смятам, че агенцията е на прав път. Осъзна се необходимостта да се дадат подобни стимули именно за сектора на услугите, а не само за производството. Това като цяло е тенденцията за Европа и САЩ – стимули за ИТ бранша и услугите, защото именно те носят по-висока добавена стойност и правят икономиката по-конкурентоспособна.

– Успя ли държавата да се пребори с огромната бюрократична машина, която пречеше на бизнеса да работи спокойно?

– В камарата ясно виждаме, че всяко забавяне на електронното правителство води и до забавяне на икономическия растеж. Въвеждането му по най-бързия начин ще доведе до по-голяма ефективност и ще допринесе за по-бързото преодоляване на мисленето към България, че нивото на корупция е много голямо и има много административни и бюрократични пречки. При всички случаи това не са онези години, в които корупцията беше водеща тема. По-лек е административният режим, средата е по-приятелска. Преди въпросът за бюрокрацията и корупцията се поставяше винаги в началото на разговорите, когато нова компания разглеждаше България като инвестиционна дестинация, а сега тези въпроси са някъде при допълнителните финални питания. В момента обаче фирмите вече задължително почват с това „колко бързо можем да започнем и има ли висококвалифицирани специалисти за нашия бизнес”.