Валентин Георгиев: Американски фирми са инвестирали над три милиарда долара в България през последните 16 години

Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американска търговска камара в България пред Агенция „Фокус” .

„Фокус”: В кои сектори са американските инвестиции в България и ориентировъчно в какъв размер?

Валентин Георгиев: Информационните технологии, енергетиката, аутсорсингът, недвижимите имоти са основни и предпочитани сектори за американските инвеститори. Потенциал за бъдещо развитие имат фармацията и научно-изследователските дейности в биотехнологиите. Над три милиарда долара са инвестирали в България американски фирми през последните 16 години.
По данни на Българска агенция за инвестиции 218 американски компании са инвестирали в България през 2010 г., като най-много преки инвестиции са били насочени към производството, енергетиката (84 милиона евро) и търговията (23 милиона евро). САЩ бяха отличени като най-голям инвеститор в България през 2010 г. Според прогнози на посланика на САЩ Джеймс Уорлик, 2011 г. също се очертава силна година за инвестициите от САЩ. Инвеститорите от САЩ стъпват с дългосрочни планове в България.

Сред най-значимите американски инвестиции в България от 1995 г. досега са: Компанията “Ей И Ес” в “Марица Изток-1” за над 1 милиард евро, “Уестингхаус” в подобренията на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, създаването на Българо-американска кредитна банка, глобалният център за онлайн обслужване на клиентите на Хюлет Пакард, инвестициите в образование на “Майкрософт”; “Сиско системс”, инвестициите на Дженеръл илектрик”; “Кока-кола”. По данни на БНБ за периода 1996-2010 г. САЩ се нареждат на 8-мо място и са единствената страна в първата десетка, която не е член на Европейския съюз.

Усилията на Американската търговска камара през 2012 г. ще бъдат насочени към подобряване нивото на образование в България, така че университетите и средните училища да предлагат квалифицирани кадри и да посрещат нуждите на бизнеса. В края на 2011 г. в САЩ направихме среща с пет водещи американски университета. Искаме да провокираме интереса им към партньорство с български ВУЗ-ове. Подобни инициативи носят след себе си атрактивни програми, които са бизнес и практически ориентирани. Това означава по-висока квалификация на студентите и съответно засилване на интереса на чуждите инвеститори, които ще знаят, че у нас със сигурност могат да намерят необходимите им професионалисти.

„Фокус”: С какво България е привлекателна за американския бизнес?

Валентин Георгиев: Ниските данъци, квалифицираната работна ръка и членството в ЕС, са основните притегателни сили за американския бизнес. Освен изброените сектори, България е привлекателна за американския бизнес и със сектори като селскостопанското оборудване и здравната индустрия. Камарата смята, че една по-силна Агенция за инвестиции, например, би създала по-голямо доверие сред инвеститорите. Агенцията би трябвало да има авторитета да подкрепя инвеститорите като „единствена локация за контакт” за всички необходими на инвеститорите разрешителни и стъпки за установяване на бизнес у нас и с правомощия за бързо и активно съдействие при административни процедури пред другите държавни и общински институции.

„Фокус”: Доколко според Вас е благоприятна бизнес средата у нас? Виждате ли пречки и в каква посока за развитието на дейността си – според информация от ваши членове?

Валентин Георгиев: В момента България има много предимства, с които е успяла да привлече инвеститори, но правителството не може да почива на тези лаври. Трябва да се направят много повече неща, които да направят България по-привлекателна. Става дума за инфраструктурата и комуникациите, например. Също така трябва да има гарантирано върховенство на закона. Компаниите трябва да са сигурни, че техните инвестиции тук са защитени със закон.

В сътрудничество с други търговски камари в България м. г. изпратихме становище до финансово министерство във връзка със състоянието на данъчната среда. Като че ли практиката на данъчните органи не дава възможност за пълно разкриване на потенциала на ниските данъчни ставки, които иначе са стимул за чуждестранните инвеститори. Сред поводите за безпокойство на чуждестранния бизнес са непоследователността при прилагането на законодателството от страна на органите по приходите, обременяващи изисквания за документиране, начините на извършване на данъчни ревизии и налагане на санкции. Отправихме предложения за успешна данъчна реформа и за налагането на по-благоприятна и стабилна данъчна среда.

В камарата ясно виждаме, че всяко забавяне на електронното правителство води и до забавяне на икономическия растеж. Въвеждането му по най-бързия начин ще доведе до по-голяма ефективност и ще допринесе за по-бързото преодоляване на стереотипа, че нивото на корупция е много голямо у нас и има много административни и бюрократични пречки.

„Фокус”: Очакват ли се нови инвестиции в следващите месеци и с каква насоченост?

Валентин Георгиев: Очакваме, че съвместните мисии в градове в САЩ, на посланиците на САЩ и България, заедно с представители на камарата, ще привлекат повече американски фирми. Целта на тези мисии е България да се представи като добро място за успешен бизнес пред американските инвеститори, и идвайки у нас, всъщност стъпват и на европейския пазар. Това за тях е важно. Атрактивни сектори остават високите технологии, телекомуникациите, образованието, минното дело. Тази година подготвяме третата поредна обиколка – роудшоу в САЩ на посланиците и камарата, която ще започне през месец май 2012 г. По време на роудшоуто през миналата година посетихме Чикаго, Хюстън, Финикс и Сан Франциско. Говорихме с широк спектър от компании – малки фирми и представители на най-големите компании в Съединените щати. Много от тези компании са в сферата на високите технологии и голяма част от тях работят с по-малко от 50 служители, като в тях има доста венчър кепитъл. Те разглеждат опциите за изследвания и клинични тестове и затова търсят силни партньори в тази област. Много от тях бяха наистина заинтересовани от това, което България може да предложи.

Всички мнения, оценки и твърдения, изказани в интервютата отразяват лични виждания и „Фокус” не носи отговорност за тях

© 2011 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция “Фокус” е задължително!

 

Link:

https://www.focus-news.net/?id=f20343