Съвместна декларация от Американската търговска камара в България и Турско-американската бизнес асоциация

23.04.2012 г.

Американската търговска камара в България (AmCham) и Турско-американската бизнес асоциация (TABA-AmCham) са силно ангажирани да съдействат за развитието на по-тясно двустранно икономическо сътрудничество между България и Турция.

Двете организации дават висока оценка на проведения неотдавна Съвет за сътрудничеството между правителствата на България и Турция, на който двете страни декларираха своя ангажимент за създаване на стабилни трансатлантически връзки.

Двете камари подкрепят силно желанието на техните правителства за по-динамично партньорство, при което двете страни ще могат да утвърдят авторитета си като членове на международни организации и формират по-силно взаимодействие за икономически растеж, стабилност и сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

Американската търговска камара в България и TABA-AmCham декларират желанието си за насърчаване на бизнес партньорствата между своите членове, обмена на най-добрите практики, както и да бъдат мост за повече търговия и инвестиции от САЩ и ЕС в България и Турция и в други страни на Балканите.

Заедно двете организации се ангажират да организират международни форуми за трансгранично сътрудничество в областта на инвестициите, търговията и финансите, които да помогнат на двете страни и на Балканския регион като цяло да стане по-атрактивна дестинация за привличане на капитал, създаване на работни места и икономически растеж.