Бизнес роудшоу в медиите

14.05.2012

БНР: Изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Валентин Георгиев каза в “Преди всички”, че обиколката съвпада с представянето на един доклад и анализ през тази седмица, трансатлантическата седмица във Вашингтон. Там се срещат законодатели от Европа и Америка, т.е. Америка прави среща с депутатите от Европейския парламент.

В доклада беше подчертано, че има голям потенциал в периферията на ЕС и тази периферия се подценява в момента. От една страна, е географското ни положение, от друга – България има традиционно силни връзки със страните от Близкия изток и с бившите съветски републики. В този анализ Америка изведнъж едва ли не преоткри, че това е така. Когато говорим за България навън, трябва да говорим за Югоизточна Европа, защото за големите инвеститори така пазарът е по-видим.

Roadshow_US