Interview of Jozeph Quinlan, U.S. Trust, Bank of America for Manager Magazine

TTIP UpdateJoseph Quinlan is Managing Director and Chief Market Strategist at U.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management. He was guest speaker at AmCham Conference on TTIP in 2013.
Joe oversees the development and implementation of macro investment strategies, with a particular focus on U.S. sector strategies, the emerging markets and developed markets. He is also responsible for the firm’s global thematic research. His research centers on both the United States and the global economy, and is frequently cited in such media venues as Barron’s, The Wall Street Journal, and the Financial Times.

Глобалният бизнес стана труден и безкомпромисен

– Господин Куинлан, какви нови възможности за българския бизнес ще създаде Трансатлантическото търговско и икономическо партньорство между САЩ и ЕС?

– Когато бъде подписано, споразумението за Трансатлантическо партньорство ще стимулира търговията и инвестициите между САЩ и страните от ЕС, а оттам и ще укрепи търговските взаимоотношения между Америка и България. Реалните ползи за България ще се усетят в отделни сектори, като с най-голям потенциал се очертават енергетиката, услугите и вероятно информационните технологии.

– Как икономическата криза преоформи световната търговия?

– Глобалните търговски потоци не претърпяха радикални промени. Динамиката е малко по-различна, но промените в нея ще се усетят следващите години при отделни страни и индустрии. Например САЩ може да се превърнат във влиятелен търговец на енергия заради американската енергийна революция. Междувременно забавеният ръст на китайската икономика структурно потисна вноса от тази страна – тенденция, която удари много производители на суровини. Търговията в рамките на ЕС се забави заради рецесията на Стария континент, а това допринесе за разширяване на търговския дефицит със САЩ. Все пак очаквам възстановяване на глобалната търговия през 2014 г., което да стимулира и българския износ.

– Кои в момента са основните търговски потоци и как българските фирми могат да се възползват от тях?

– Огромен е потенциалът за търговия между България и страните от Централна Азия, Турция и Близкия изток. Тези региони крият сериозен резерв от все още потиснато търсене, но вече се стремят да разширят бизнес мрежите си.

– Какъв съвет давате на българските мениджъри, които искат да изкарат техните компании на международните пазари?

– Глобалният бизнес става труден и безкомпромисен – потребителите са изключително капризни, а конкуренцията е много тежка. За да може една компания да си извоюва конкурентно предимство, трябва да разполага със сериозен капитал и да открие най-подходящите партньори. Българските мениджъри трябва да открият най-добрите партньори на ключовите за тях пазари.

– За вас кои са конкурентните предимства на България и как могат максимално да бъдат оползотворени?

– Туризмът, енергетиката и информационните технологии са най-обещаващи за развитието на българската икономика, но трябва да се въведат правилните политики. Необходими са стимули за преките чуждестранни инвестиции, както и разширяване на търговските връзки. Малка страна като България трябва да положи сериозни усилия, за да привлече вниманието и капиталите на големите компании.

– Доколкото познавате българската среда, култура и манталитет на мениджърите, как смятате с кои нации ние най-успешно бихме могли да се разберем и установим печеливши търговски отношения ?

– България се намира на границата на Европа, Централна Азия и Близкия изток, така че може да се превърне в мост за бизнеса и търговията. България трябва да се обърне както към страните от ЕС – като Германия и Испания, за да разшири търговията си, така и на изток – към Централна Азия и части от Близкия изток. Трябва да стимулирате контактите с турския бизнес.

– В новите икономически реалности с каква стратегия една малка държава или компания може да привлече големите инвестиции?

– За да привлече мултинационалните капитали, България трябва да осигури най-необходимите условия за бизнес. Това означава, че трябва да е лесно да се прави бизнес в страната – например да има здраво и прозрачно законодателство, защита на интелектуалната собственост, ниски данъци, улеснени условия за кредити, гъвкава и образована работна ръка, либерални търговски и инвестиционни политики. Това са най-основните неща, но за малките държави, които искат да привлекат интереса на големите фирми, те са от изключително значение.

Венцислав Савов, списание „Мениджър”