Поправките на “Атака” срещу работодателите засега не минаха

Всички присъстващи депутати в социалната комисия гласуваха “въздържал се” по промените в Кодекса на труда на партия “Атака”, които въвеждат нови тежести за работодателите и мениджърите. Проектът беше обсъден във вторник на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и там не беше подкрепен от нито една работодателска организация. Синдикатите одобриха идеите (но със забележки по конкретни текстове), а от Министерството на труда и социалната политика подкрепиха проекта по принцип, отново със забележки по текстовете. В становището си от ведомството посочват, че подкрепят целите му, но с Кодекса на труда не е възможно да се въвежда лична отговорност на собствениците и длъжностните лица.

Задължително трудов договор за стажанти

Новият вид трудов договор за стажанти, който беше предложен от Министерския съвет с друг проект за изменение на Кодекса на труда, беше приет на първо четене в социалната комисия в парламента. Той задължава работодателят да сключи трудов договор с условие за стажуване, ако наема младежи на възраст до 29 години, завършили средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Такъв договор с едно и също лице ще може да се сключва само веднъж, предвиждат промените, а продължителността му ще бъде между 6 и 12 месеца. Това означава, че повечето стажове ще са платени. От мотивите към законопроекта става ясно, че изключение ще правят стажове в рамките на образователните програми, задължителните стажове за определени професии, стажовете като елемент на активната политика на пазара на труда (по оперативни програми и по националния план за заетостта – бел. авт.) и международните стажове. Едно от основните притеснения обаче е, че въвеждането на задължителен трудов договор всъщност може да ограничи достъпа до стажове за младите хора.

От Американската търговска камара в България пишат в становището си, че “уредбата на стажуването трябва да е достатъчно гъвкава, така че да не създава излишни пречки пред работодателите да наемат млади хора на стаж и в същото време да отговаря на потребностите на самите стажанти”. От КРИБ например предлагат стажантският договор да може да се сключи и за по-малко от 6 месеца, както и да може да се договаря определен срок и без заплащане между стажант и работодател.

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/30/2231491_popravkite_na_ataka_sreshtu_rabotodatelite_zasega_ne/