Standart Newspaper: AmCham Asks the Government about Business Climate (BG version)

Американската търговска камара в България определя като основополагащи фактори за устойчива и функционираща бизнес среда прозрачността, предвидимостта и конструктивния диалог с бизнеса. В тази връзка особено значими за нас са следните въпроси:

1. Кога правителството ще въведе задължителна оценка на въздействието на нормативните актове, с цел избягване на потенциални негативни ефекти от тези актове върху бизнеса и други заинтересовани страни?

2. Какви конкретни мерки ще предприеме правителството за развитие на електронното правителство в страната, какви ще бъдат източниците на финансиране и кога ще стартира изготвянето на секторни политики за е-управление (като тази за електронното здравеопазване) и въвеждането на електронни обществени поръчки?

3. Кога ще бъде готов проектът за енергийна стратегия на страната и кога ще бъде публикуван за обществено обсъждане?

4. В каква насока ще бъдат анонсираните промени на Закона за насърчаване на инвестициите?

5. Кои са приоритетите на България в преговорите за финализиране на Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение (TTIP) между ЕС и САЩ?

Please follow the link to read the whole statement in Bulgarian:

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-02-05&article=481087