Sega Daily Refers to AmCham position on the Bill for amendments to the Labor Code in relation to traineeships (BG version)

Парламентът одобри нов трудов договор, който може да блокира стажовете

Дина Христова

Въвеждането на нов трудов договор с условия за стажуване приеха на първо четене вчера депутатите с промени в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет. Според промените работодателите ще могат да наемат младежи до 29 г. със завършено средно или висше образование и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от тях специалност. Стажантите ще получават поне минималната заплата. Бизнесът трябва да им плаща и осигуровки, при това на минималния осигурителен доход, което означава още по-висока осигурителна тежест, ако той е по-голям от 340 лв. Стажът трябва да е минимум 6 месеца и максимум година.

Социалният министър Хасан Адемов твърди, че така ще се улесни преходът на младежите от обучение към заетост и едновременно с това ще се гарантират трудовите им и осигурителни права. Той беше категоричен, че стажантският договор не е задължителен, защото работодателят може да си назначава хора срещу какъвто поиска контракт – срочен, безсрочен, със срок на изпитване и т.н. “Но няма да има опция, в която стажантите да работят без никакъв договор. Тези случаи ще се приемат за нарушение на трудовото законодателство и работодателите ще търпят санкции”, обясни Адемов за “Сега”.

Бизнесът като цяло подкрепя проекта, но някои организации имат забележки. “В практиката се срещат стажове, които не са свързани с предоставянето на работна сила, т.е. с изпълнението на трудови задължения от стажанта в полза на работодателя”, отбелязва Американската търговска камара. И дава за пример курсове за запознаване с нововъведения в дадена индустрия. “От друга страна, работодателите понасят допълнителни разходи във връзка с произведена некачествена стока, за допълнителни възнаграждения на наставниците, които пък в процеса на обучение не изпълняват пълноценно своите трудови функции. В редица случаи работодателят може да има повече загуби, отколкото ползи от стажанта”, пише в становището на камарата.

Към цялата статия: https://www.segabg.com/article.php?id=685220

AmCham position paper:

https://amcham.bg/amcham_initiatives/position_papers/14-01-31/AmCham_Position_on_the_Bills_for_amendments_to_the_Labor_Code_in_relation_to_traine