Американската търговска камара публикува Бяла книга за 2014 година

София

Прессъобщение

Американската търговска камара – водеща бизнес организация в страната – публикува своята Бяла книга за 2014 година, съдържаща препоръки към следващото правителство в области като икономическо и финансово управление; регулаторни реформи и върховенство на закона; насърчаване на инвестициите; данъчна политика; обществени поръчки и публично-частни партньорства; образование, предприемачество и политики за пазара на труда; здравеопазване; енергетика и минерално-суровинна индустрия; международно сътрудничество и търговски партньорства; банкови и финансови услуги.

С публикуването на Бялата книга, която е част от дългогодишен проект на Камарата, AmCham България представя пред следващото правителство своите препоръки за политики в ключови сектори на икономиката, както и идеи за решения на актуалните предизвикателства, пред които е изправена страната ни – най-вече влошеният бизнес климат и забавеният икономически растеж.

“Бялата книга е подходящ повод да се споделят принципите и мерките, които AmCham вярва, че ще допринесат за по-предвидима и стабилна икономическа и регулаторна среда и значително нарастване на чуждестранните и местни инвестиции”, каза г-н Питър Литгоу, президент на Камарата.

Според г-н Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара, “Бялата книга е много добра възможност дa се изведат на преден план в обществения дебат основните проблеми на членовете на AmCham и техните служители, както и конструктивни предложения за тяхното решаване “.

Бялата книга е достъпна на интернет страницата на Aмериканска търговска камара

Версия на български език:

https://amcham.bg/Libraries/AmCham%20Statements/2014AmChamWhite%20Paper_BG_FINAL.sflb

Версия на английски:

https://www.amcham.bg/Libraries/AmCham%20Statements/2014AmChamWhitePaper_ENG_FINAL.sflb

За повече информация: Ирина Бачева, Връзки с обществеността и публикации, Американска търговска камара в България, Тел.: 974 27 43

За Американска търговска камара в България

Американска търговска камара в България (www.amcham.bg) представлява интересите на над 300 американски, мултинационални и български компании, опериращи в страната. Една от основните цели на Камарата е да си сътрудничи с различни заинтересовани страни, като правителство, бизнес, неправителствени организации и медии с цел постигане на благоприятна бизнес среда и инвестиционен климат, както и добър стандарт на живот в страната. AmCham България е член на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) и на Европейския съвет на Американските търговски камари (AmChams in Europe).