Американски инвеститори очертаха възможности за съвместен бизнес с Област Стара Загора

Съвместно прессъобщение на Американската търговска камара в България, ЕЙ И ЕС Гълъбово и „КонтурГлобал Марица Изток 3“

· Компаниите представиха своите програми в различни индустрии и услуги като производство на електроенергия, опазване на околната среда, информационни технологии и др.

· ЕЙ И ЕС наблегна на важното значение на бизнеса за развитието на местната общност

· „КонтурГлобал Марица Изток 3“ акцентира върху подобряването на бизнес средата чрез своите прозрачни процедури за провеждане на обществени поръчки, антикорупционни практики и иновативни бизнес решения

12 март 2015 г., Стара Загора – Възможностите за съвместен бизнес между Област Стара Загора и американски компании бяха представени днес на Кръгла маса „Икономическото партньорство между България и САЩ за повече бизнес възможности“, организирана съвместно от Американска търговска камара в България, Посолство на САЩ и Община Стара Загора. Събитието се проведе в сградата на Община Стара Загора.

„Регионалните бизнес инициативи на Aмериканската търговска камара в България имат за цел да улеснят контактите между компаниите, локализирани в София, и регионалните,“ каза Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Камарата. „Вярваме, че обменът на най-добри практики ще допринесе за положителното развитие на бизнес средата в региона на Стара Загора. Днешната кръгла маса събира на едно място централната, общинската власт и икономическите експерти, от една страна, и бизнеса, от друга, което е от ключово значение за диалога между правителството и бизнеса, способстващ усъвършенстването на регулаторната рамка, което на свой ред би донесло по-добри практически решения на проблемите, които инвеститорите срещат при управлението на своя бизнес.“

Важността на програмите за корпоративна социална отговорност за развитието на местните общности беше основният акцент в презентацията на изпълнителния директор на ЕЙ И ЕС за България господин Оливие Маркет. Той отбеляза, че компанията работи активно с община Гълъбово и съседните селища, като непрекъснато изпълнява програми, насочени към повишаване на образователното ниво на местните хора. Образованието и усъвършенстването на различни умения, които могат да направят хората още по-конкурентоспособни на пазара на труда са сред основните ценности, които залягат в нашата политика, подчерта Маркет. Средногодишно ЕЙ И ЕС отделя повече от 50 000 лева за различни образователни инициативи в региона. Компанията работи и за подобряване на инфраструктурата, като към момента в проекти за рехабилитацията й са вложени над 3 милиона лева. Така от 2006 година насам компанията е вложила близо 7 милиона лева в социални проекти в общината. През март ще стартира поредният голям проект на ЕЙ И ЕС в община Гълъбово – рехабилитацията на младежкия център в града, в която ще бъдат вложени около 4,4 милиона лева. Това е най-мащабната публично-частна инициатива в региона, подчерта Оливие Маркет. „Подобряването на живота на местните общности е част от ценностите на ЕЙ И ЕС като корпорация. Искаме да бъдем добър корпоративен гражданин, отговорен за общността и околната среда. Това е наш приоритет и основна ценност!“, подчерта изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС.

В своята презентация Гари Левсли, главен изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“, акцентира върху ценностите на компанията, залегнали в основата на нейния бизнес модел като безопасност, антикорупция, качество на доставките. Гари Левсли наблегна на изключителната стриктност, с която персоналът на компанията съблюдава правилата на обекта, включително тези за безопасност. Водена от световнопризнати стандарти и принципи като Десетте принципа на Глобалния договор на ООН компанията успява да постига целите си в хармония с останалите бизнеси, в унисон с очакванията на своите клиенти и партньори, както и на останалите заинтересовани страни.

“Благодарение на нашия висококвалифициран и мотивиран екип в България и благодарение на нашите доставчици и контрагенти ние можем да управляваме успешно и надеждно нашата електроцентрала в съответствие с поетите от нас задължения за устойчивост навсякъде по света, които са да работим безопасно и ефективно като минимизираме въздействията, да управляваме нашия бизнес отговорно, да подобряваме бизнес средата и да се развиваме добре. Разбирането за общия интерес, основан на ценности и постигнати резултати, е в основата на нашия успех и представяне“, заяви Гари Левсли.

“Вярваме, че устойчивото развитие минава през инвестициите в регионите и именно затова ние влагаме много в отношенията си с тях. Това за нас означава както съдействие за успешна реализация на чуждестранни инвестиции, така и при експанзия на българския бизнес в чужбина”, каза Милен Райков, изпълнителен директор, Данъци и право в EY (Ernst & Young)

За ЕЙ И ЕС Гълъбово

ЕЙ И ЕС Гълъбово е най-големият проект на ЕЙ И ЕС България – част от Корпорацията ЕЙ И ЕС, която работи в 18 държави на пет континента. ЕЙ И ЕС присъства в България от 2001 г., когато стартира подготовката за изграждането на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”. С вложените общо 1,3 млрд. евро в централата и Съоръжението за депониране на отпадъци към нея, ЕЙ И ЕС Гълъбово е най-голямата чуждестранна инвестиция в България за последните 25 години.

Централата е с нетна мощност 600 мегавата, или около 5% от инсталираната енергийна мощност на страната. Произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища, като изкупува приблизително една четвърт от добива на „Мини Марица-изток”. Централата отговаря напълно на всички екологични изисквания, включително на заложените в Директива 2010/75/ЕС за емисиите от промишлеността, които влизат в сила от 2016 г.

За „КонтурГлобал Марица Изток 3“

„КонтурГлобал Марица Изток 3” е важна част от голямото енергийно семейство на международната компания ContourGlobal, която е независим производител на електроенергия с повече от 48 централи в 20 държави с обща мощност над 3 600 МВт. Централата допринася за енергийната независимост на България, като използва местно гориво и снабдява националния пазар на електроенергия.

В България ContourGlobal е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″” (908 МВт) – една от четирите топлоелектрически централи в комплекса „Марица-изток”. След вложение на стойност 650 милиона евро в периода 2004-2009 г., с което централата беше напълно рехабилитирана, тя стана първата топлоелектрическа електроцентрала на лигнитни въглища на Балканския полуостров, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда. „КонтурГлобал Марица Изток 3” произвежда чиста и надеждна електроенергия на конкурентна цена, като използва местни енергийни ресурси.

За EY

EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите консултации и сделки. Задълбочените познания и качествените услуги, които предоставяме, спомагат за укрепването на доверието и сигурността в капиталовите пазари и в икономиките по целия свят. Ние изграждаме изключителни лидери, които работят заедно, за да отговорят на очакванията на нашите клиенти и всички заинтересовани страни. По този начин ние играем важна роля в изграждането на един по-добър корпоративен свят за нашите служители, клиенти и по-широки общности.

За Американска търговска камара в България

Американската търговска камара в България (AmCham) е основана през 1994 г. като доброволна независима организация, обединяваща американски, български и международни компании с представителства в страната. Камарата издава месечното списание „AmCham Bulgaria Magazine” (AmCham magazine), Visit Europe guide Visit Europe; www.amcham.bg; Like us at LinkedIn