Промени в Борда на директорите на Американска търговска камара в България

Прессъобщение

18.12.2015 г.

Красимира Чемишанска, директор за България на Амджен бе преизбрана за президент на борда на Американската търговска камара в България по време на заседание на Борда на 17.12.2015 г. За първи вицепрезидент на Камарата е избран Венислав Йотов, главен мениджър на Ей Ай Джи Юръп. За главен финансист на Камарата бе избрана Станислава Танева, управител на българския клон на Сити.

Останалите членове на 12-членния Борд на Камарата са:

  • Алекс Нестор, втори вицепрезидент, индивидуален член
  • Сергей Койнов, управител, Ей Джи кепитал
  • Оливие Маркет, управляващ директор на Ей И Ес България
  • Соломон Паси, управител, Атлантически клуб България
  • Пламен Жечев, мениджър в Сиско системс България
  • Ираван Хира, главен мениджър, Хюлет Пакард България
  • Златина Русева-Савова, индивидуален член, Кантора Русева-Савова
  • Петър Иванов, главен мениджър, Майкрософт България
  • Стоян Иванов, мениджър на Кока-Кола за България, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина

Екс официо (служебен) член на Борда е Мария Галиндо, търговски аташе, Посолство на САЩ в България.

Американската търговска камара в България (AmCham) отбеляза 20-годишен юбилей през 2015 г. Основана е през 1994 г. като доброволна независима организация, обединяваща американски, български и международни компании с представителства в страната. Камарата издава месечното списание „AmCham Bulgaria Magazine” (AmCham magazine), Visit Europe guide Visit Europe; www.amcham.bg; Like us at LinkedIn