ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: Американската търговска камара в България ще представи Бяла книга за 2017 г.Американската търговска камара в България ще представи Бяла книга за 2017 г.

Уважаеми колеги,

Американската търговска камара в България (АмЧам) ще представи своята Бяла книга за 2017 г. с препоръки за приоритети и политики към бъдещото Правителство на пресконференция на 7 март, 2017 г., вторник от 10 часа в Пресклуб на БТА,  бул. “Цариградско шосе” 49.

В пресконференцията ще участват:

Красимира Чемишанска, президент, АмЧам и управител на Амджен България
Сергей Койнов, вицепрезидент, АмЧам и управител на Ей Джи Кепитъл
Ива Тодорова, член на борда на директорите, АмЧам и директор за връзки с институциите в Ай Би Ем
Алекс Нестор, изпълнителен директор, Американска търговска камара
Модератор: Ирина Бачева, Връзки с обществеността, Главен редактор сп. Business Connect

По време на пресконференцията ще бъдат засегнати три ключови области в Бялата книга и конкретни мерки за подобряване на икономическата и бизнес средата, развитие на човешкия капитал и върховенство на закона. Идентифицираните приоритетни области са въз основа на мненията на компаниите, членуващи в Камарата.

В момента Камарата провежда срещи с основните политически партии, за да представи и дискутира приоритетните области в Бялата книга, като целта е подписване на меморандум за разбирателство с партиите.

В трите области на Бялата книга се открояват следните съществени проблеми, които задържат развитието на България и мястото й в модерния свят:

-Административни и бюрократични пречки пред инвеститорите, необходимост от по-значима роля за Българската агенция за инвестиции при привличането и задържането на инвеститори;
-42% функционална неграмотност сред младите българи; едва 31% от българите имат цифрови умения; недостиг на работна ръка в основни икономически сектори;
-Реформа на съдебната власт, специализация и квалификация на съдиите.