АмЧам представи Бяла книга за 2017 г. за предсказуема и прозрачна бизнес среда

Прес съобщение

Американската търговска камара в България (АмЧам) представи на 7.03. 2017 г. своята Бяла книга за 2017 г. пред представители на медии. Красимира Чемишанска, президент на АмЧам и управител на Амджен България обяви три основни приоритета, идентифицирани в Бялата книга – устойчива икономическа и бизнес среда, развитие на човешкия капитал и върховенство на закона и правоприлагане. Приоритетите са базирани на консултации с фирмите-членове на камарата във всички сектори на икономиката.
През последните три месеца Камарата проведе срещи с основните политически партии, за да обсъди с тях икономическите приоритети, които са в основата на Бялата книга и за да участва все по-активно в законодателния процес в следващия парламент, каза още Чемишанска. Камарата планира да представи Бялата книга на следващото правителство.
Сергей Койнов, вицепрезидент на АмЧам и управител на Ей Джи Кепитъл представи  препоръките на АмЧам за подобряване на бизнес средата, включващи  повече правомощия на Българската агенция за инвестиции, която да бъде пряко подчинена на министър-председателя, изготвяне на дългосрочна данъчна политика, която да бъде публично достъпна и разработена в консултация с всички заинтересовани страни, и най-вече запазване на 10%-ната единна ставка на данъка върху доходите на физическите и юридическите лица и преустановяване на тенденцията за редовно увеличение на максималния осигурителен праг.
Пред последните 7-8 години чуждестранните инвестиции бяха на изключително ниско ниво. Това до голяма степен беше компенсирано от еврофондовете, но те ще спрат  в един момент . Сергей Койнов коментира, че по отношение на обществените поръчки за Камарата е важно да има равен достъп на българските и чуждестранни участници до обществени поръчки,. Той призова и за развитие на капиталовия пазар, който би могъл да подкрепи много нови предприемачески и инвестиционни проекти и ще допринесе за ръст на икономиката.
Това, което възпира както чуждестранните, така и българските инвеститори, е високото ниво на корупция, обяви Алекс Нестор, изпълнителен директор на Американската търговска камара. Г-н Нестор коментира и важността на завършването на процеса на  либерализация на енергийния пазар в България, както и необходимостта от запазване на стабилност и предвидимост в енергийния сектор.
Целенасочената работа и политики в областта на образованието дават реални възможности за развитие на човешкия капитал, посочи Ива Тодорова, член на борда на директорите на АмЧам и директор правителствени политики и регулаторни режими в Ай Би Ем. Всяко следващо правителство следва да си поставя за цел развитие поне на базови ИТ умения, призова Тодорова. Сред младите българи има 42% функционална неграмотност, а едва 31% от българските граждани имат базови цифрови умения. Ива Тодорова подчерта и необходимостта от промени в трудовото законодателство, с цел да бъде адекватно на бързо-променящата се икономическа среда и технологични развития.
Бялата книга на Камарата представя стратегическите цели, по които се отбелязва  напредъка по осъществяване на мисията на Американска търговска камара в България- да насърчава положителен бизнес и инвестиционен климат, подкрепен от силна система на управление, прозрачност и предсказуемост.

За повече информация, моля вижте пълния текст на Бялата книга тук:
https://amcham.bg/wp-content/uploads/2017/03/AmChamWhitePaper_BG_FINAL.pdf

Резюме:
https://amcham.bg/wp-content/uploads/2017/03/AmChamWhitePaper_executive-summary_BG_FINAL.pdf

За информация: Ирина Бачева, Връзки с обществеността и публикации, Главен редактор на списание Business Connect, Американска търговска камара в България

Тел.: 02 974 27 43

Американската търговска камара в България – АмЧам (www.amcham.bg) обединява над 340 американски, български и мултинационални компании в страната. За своите 22 години в България Камарата се превърна във водеща бизнес асоциация, като инициатор на събития на актуални теми в областта на икономиката, международните и национални политики,  социалната сфера. Публикации: Седмичен електронен бюлетин AmCham Weekly, cписание (Business Connect), електронно издание Visit Europe, годишен бизнес справочник AmCham Yearbook, LinkedIn Page
AmCham Bulgaria Twitter