България е в топ 3 по ускорен икономически растеж в ЕС

20.04.2017 г.
Прес съобщение

Като член на Европейския съюз (ЕС) през последните 10 години България е в топ 3 на страните членки по ускорен икономически растеж, като ръстът на БВП за година е в рамките на 2,3%, стана ясно на форума на Американска търговска камара България „Единен eвропейски пазар: Постижения и предизвикателства”, организиран в партньорство с Американска търговска камара към ЕС (AmCham EU).

Антонио Амендола, изпълнителен директор Международни отношения, AT&T и зам.-председател на работната група за единен пазар, Американска търговска камара към ЕС (AmCham EU) представи данни от проучването на камарата – „Единен европейски пазар: Влияние върху страните членки” за положителното въздействие от вътрешния пазар. България има много добри показатели в двустранната търговия с ЕС, особено в търговията на дребно, транспорта, отбраната, образованието, но има какво да постигне още в областта на търговията с услуги, каза Амендола. Според проучването България е на 10-то място по свободно движение на стоки в ЕС, на 18-то място по движение на услуги и на 14-то място по движение на капитала в ЕС . Една от препоръките към България включва засилване на капацитета на Агенцията за обществени поръчки и контрола върху търговете.

„ЕС е прекрасна възможност за България, която не е използвана напълно, но въпреки това последните 20 години са най-успешни за икономическия ни растеж”, заяви Даниел Смилов, програмен директор, Политически и правни изследвания, Център за либерални стратегии. Нетните трансфери от ЕС към България представляват 4%  от БВП на България.

„Същевременно България инкасира „щета на репутацията” заради неуспехите в борбата с корупцията и реформата в съдебната система”, каза Смилов. ЕС има водеща роля за поставяне на проблема със съдебната реформа на дневен ред, а т. нар. Механизъм за сътрудничество и проверка е инициатор на важни институционални промени, като е ясно, че нерешените проблеми изцяло се дължат на вътрешни причини, сред които липса на воля и капацитет, се посочва в доклад на Центъра за либерални стратегии.

„България е изключително отворена търговски и се класира на 21 място в света по свобода на търговията, заяви Красен Станчев, председател, Институт за пазарна икономика. ЕС е най-свободната търговска зона в света, а като член на Съюза България максимално се възползва от това, каза още Станчев. В Европа България е на трето място по отвореност на търговията след Унгария и Чехия.

Постиженията на Единния европейски пазар, обединяващ 500 млн. души, са безспорни, но за бизнеса е важно да знае накъде върви, заяви при откриването на форума Красимира Чемишанска, президент на  Американската търговска камара в България. АмЧам смята, че стабилно правителство и повече европейска интеграция са задължителни, ако искаме да постигнем предвидима политическа среда в България, допълни Чемишанска.

„Макроикономическите показатели на България не са достатъчен фактор за привличане на повече чуждестранни инвестиции, тъй като корупцията, проблемите с върховенството на закона и правоприлагането остават съществени препятствия, заяви Алекс Нестор, изпълнителен директор на АмЧам България. В Брюксел отчитат, че цялостната среда и правенето на бизнес в нея не е това, което беше досега. Всички заинтересовани страни имат колективна отговорност пред проекта ЕС, каза още Нестор.

„Младото поколение в Европа не си дава сметка за придобивките, които са плод на свободната търговия, а по-възрастното поколение е под стрес заради дигитализацията и променената среда. Всичко това дава повод за лесна манипулация от страна на ретроградни сили, които се възползват и създават среда на дезинтеграция за проекта ЕС и единния пазар”, каза Алекс Нестор.

В момент на сериозни предизвикателства пред Европейския проект, АмЧам България, като организация представляваща интересите на над 340 американски, мултинационални и български компании,  иска да подчертае важността и икономическите ползи от Единния пазар не само за бизнеса, но и за гражданите на ЕС.


Линк към проучването за единния европейски пазар на Американска камара към ЕС: https://www.amchameu.eu/singlemarket

За информация: Ирина Бачева, Връзки с обществеността и публикации/Главен редактор на списание Business Connect, Американска търговска камара в България
Тел.: 02 974 27 43, e-mail: irinaatamcham.bg

Американската търговска камара в България – АмЧам (www.amcham.bg) обединява над 340 американски, български и мултинационални компании в страната. За своите 22 години в България Камарата се превърна във водеща бизнес асоциация, като инициатор на събития на актуални теми в областта на икономиката, международните и национални политики,  социалната сфера. Публикации: Седмичен електронен бюлетин AmCham Weekly, cписание (Business Connect), електронно издание Visit Europe, годишен бизнес справочник AmCham Yearbook, LinkedIn Page
AmCham Bulgaria Twitter

Tags: