Дискусия: Общият регламент за защита на личните данни в ЕС: Изисквания и предизвикателства за бизнеса

9.10.2017 г.
ПОКАНА ЗА МЕДИИТЕ

Американската търговска камара в България организира кръгла маса на тема:
Общият регламент за защита на личните данни в ЕС: Изисквания и предизвикателства за бизнеса
вторник, 10 октомври 2017 г., 9 часа, Гранд хотел София, зала Сердика

БРИФИНГ ЗА МЕДИИТЕ в 11 часа, в зала Сердика

С участници:

Венцислав Kараджов, председател, Комисия за защита на личните данни

Ива Тодорова, председател на Дигиталната работна група, Американска търговска камара в България

Адв. Таня Точева, партньор, Адвокатско дружество Точева и Мандаджиева

Регламентът на (ЕС) 2016/679 се приема в условията на непрекъснат обмен на данни в социални мрежи, мобилни приложения, облачни услуги и изкуствен интелект. Регламентът става задължителен за компаниите на 25 май 2018 г.

Венцислав Kараджов ще разкаже как Регламентът ще се прилага в България и как фирмите по-лесно да се ориентират в изискванията с помощта на КЗЛД. Експерти от компаниите-членове на AmCham ще дискутират конкретни казуси от прилагането на регламента.

Като представители на компании, инвестирали в страни-членки на Европейския съюз, членовете на Американската камара приветстват модернизирането на правилата за защита на личните данни като важна стъпка към утвърждаването на дигитална цифрова икономика в ЕС. Регламентът цели създаване на предвидимост за бизнеса чрез въвеждането на унифициран европейски режим на защита на личните данни. На практика съществува реална възможност всяка компания, независимо къде е установена, да попадне в обхвата на правилата на регламента, ако насочва дейността си към граждани на ЕС.

ПРОГРАМА
10 октомври, 2017 г., Гранд хотел София, зала Триадица

09,00 – 09,30  Откриване

Ива Тодорова, председател на Дигиталната работна група, Американска търговска камара в България

Венцислав Kараджов, председател, Комисия за защита на личните данни

09,30 – 11,00 Дискусия: Новият регулаторен подход – предизвикателствата на правната рамка и предложенията на КЗЛД за национално законодателно решение

Говорители:

Таня Точева, партньор, Адвокатско дружество Точева и Мандаджиева

Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“, Комисия за защита на личните данни

11,00 – 11,30 БРИФИНГ ЗА МЕДИИТЕ ще се проведе в зала Сердика

11,30 – 12,30 Дискусия: Рискове и решения при защита на данните. Работещи подходи и примери от практиката.

Модератор: Пламен Жечев, председател на Дигиталната работна група, Американска търговска камара в България

Говорители: Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника

Боян Янчев, CTO, Лирекс БГ

Огнян Юскеселиев, мениджър дигитална трансформация, Телелинк

12,30  – Възможност за интервюта с представители на компаниите, моля медиите да заявят предварително.

Американската търговска камара в България – AmCham (www.amcham.bg) обединява над 340 американски, български и мултинационални компании в страната. За своите 22 години в България, Камарата се превърна във водеща бизнес асоциация като инициатор на събития на актуални теми в областта на икономиката, международните и национални политики, социалната сфера. Публикации: Седмичен електронен бюлетин AmCham Weekly, cписание Business Connect, електронно издание Visit Europe, годишен бизнес справочник AmCham Yearbook

LinkedIn Page & AmCham Bulgaria Twitter

Моля потвърдете участие на: Ирина Бачева, Връзки с обществеността и публикации/Главен редактор на списание Business Connect, Американска търговска камара в България
Тел.: 02 974 27 43, e-mail:
irinaatamcham.bg