High-Level Reporting Mechanism Application in Bulgaria - Consultation with the Business

High-Level Reporting Mechanism Application in Bulgaria - Consultation with the Business

When

13/05/2024    
2:30 pm - 6:30 pm
0

Remind me with

iCal

Basel Institute on Governance (BIG) in cooperation with the Bulgarian Industrial Capital Association and with the Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce, and in partnership with the American Chamber of Commerce in Bulgaria are organizing a round-table on the Application of the High-Level Reporting Mechanism (HLRM) in Bulgaria – Consultation with the Business. The discussion is part of the Memorandum of cooperation signed between BIG and the Government of the Republic of Bulgaria in March 2022, and which is funded by the Swiss Development and Cooperation Agency (SDC) and with the USAID

The event will be held on May 13, 2024, at Grand Hotel Millennium Sofia, Fl. 1, 15:00 – 17:30, which will be followed by a networking cocktail .

Agenda

14:30 – 15:00Registration
15:00 – 15:15Opening Remarks

Renne Traycova, Bulgaria Team Leader, Basel Institute on Governance
Lyudmila Petkova, Minister of Finance, Republic of Bulgaria
Kiril Boshov, Member, Bulgarian Industrial Capital Association
Boni Bonev, Chairman, Bulgarian – Swiss Chamber of Commerce

15:15 – 15:45Presentations

Nicola Bonucci, Member of the Managing Board, Basel Institute on Governance
– Collective Action Concept and the High-Level Reporting Mechanism (HLRM)

Anna Stranski, Business Integrity Specialist, Basel Institute on Governance
– Results of the Questionnaire to Define the Scope for HLRM Creation in Bulgaria

15:45 – 16:15Discussion 1: Introduction of Collective Action and High-Level Reporting Mechanism (HLRM)
as a tool for increase the transparency in public procurement: What we have achieved so far?

Georgi Nikolov, Executive Director, Public Procurement Agency
Boni Bonev, Chairman, Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce
Ivan Mihaylov, CEO, American Chamber of Commerce in Bulgaria
Milena Raykova, former Minister of Finance, Republic of Bulgaria
Yasen Tanev, Representative, Information Transparency

Moderator: Nicola Bonucci

16:15 – 16:45Discussion 2: Increase of transparency in implementation of public procurement in infrastructure projects

Yura Vitanova, Deputy Minister, Minster of Regional Development and Public Works
Dimo Dimov, General Manager, Cherno More Motorways
Representative of Railways Infrastructure National Company – tbc

Moderator: Nicola Bonucci

16:45 – 17:15Discussion 3: Increase of transparency in implementation of public procurement in the Energy sector

Krassimir Nenov, Deputy Minister of Energy, Republic of Bulgaria
Milen Hristov, Director of EEEC B.V., owner of Eurohold Group
Valentin Nikolov, Executive Director, Kozloduy NPP
Teodora Georgieva, Executive Director, ICGB
Alexander Nikolov, Former Minister of Energy, Republic of Bulgaria

Moderator: Nicola Bonucci

17:15 – 17:30Closing Remarks and Next Steps
17:30 – 18:30Networking Cocktail

HRLM е инструмент , съобразен с изискванията и препоръките на за ранно сигнализиране
и докладване на съмнения за корупционни практики в процесите на възлагане на обществени
поръчки за големи публични инвестиционни/инфраструктурни проекти . Този механизъм цели и
да улесни бързото разрешаване на такива сигнали без значително забавяне на процеса на
възлагане на обществени поръчки.

На 10 октомври 2023 г. г., Базелският институт постави началото на обсъждането на HRLM като
организира събитие на тема “Укрепване на прозрачността и управлението чрез колективни
действия Collective съвместно с Министерството на финансите и в сътрудничество с
Българо швейцарската търговска камара Американската търговска камара, и „Прозрачност без
граници“. В продължение на инициативата и дългосрочната визия на българското правителство,
Базелският институт предостав и техническа помощ за разработването и прилагането на HLRM
съобразен с правната рамка и нуждите на България.
Кръглата маса ще надгради тези усилия и ще предложи конкретни решения за прилагането на
HLRM в България П редставителите на частния сектор в диалог с правителството ще
идентифицира т пречките, които се наблюдават по отношение на интегритета и прозрачността
при подготовката, възлагането и изпълнението на обществените поръчки.
Моля да потвърдите участие в кръглата маса , както и да посочите Ваш като се
регистрирате тук в срок до 8 май , 202 2024 г.