Techceramic-M

Техкерамик – М АД има над 30 години опит в производството и развойната дейност на инженерна керамика с широк спектър от приложения по целия свят.

Техкерамик-М АД е лидер в производството на инженерна керамика с приложение в автомобилната, минната, машиностроителната, химическата, нефтохимическата, електроцентралите, циментовата, ядрената, медицината и електрониката. С пазарни дялове в 5 континента.