американска камара в българия

България е в топ 3 по ускорен икономически растеж в ЕС