E-Procurement

Електронното управление е стратегически приоритет за бизнеса и държаватa