press release

Електронното управление е стратегически приоритет за бизнеса и държаватa